Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Hallgeir H. Langeland om ny vurdering av alle sider ved Snøhvit-utbyggingen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hallgeir H. Langeland, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 20.02.2003 Innst. S. nr. 136 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.02.2003

   Behandla i Stortinget: 25.02.2003