Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Reidar Sandal, Asmund Kristoffersen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om etablering av statlig garanti for driftskreditt til fiskerinæringen

Dokument nr. 8:52 (2002-2003), Innst. S. nr. 150 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Asmund Kristoffersen, Bendiks H. Arnesen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Reidar Sandal Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 27.02.2003 Innst. S. nr. 150 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.02.2003

   Behandla i Stortinget: 25.03.2003