Endringer i pengespill og lotterilovgivningen

Ot.prp. nr. 44 (2002-2003), Innst. O. nr. 124 (2002-2003), beslutning. O. nr. 123 (2002-2003)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 06.06.2003 Innst. O. nr. 124 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2003

   Behandla i Odelstinget: 12.06.2003

   Behandla i Lagtinget: 17.06.2003