Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om at høyere utdanning prioriteres i EØS-forhandlingene og i GATS-forhandlingene

Dokument nr. 8:75 (2002-2003), Innst. S. nr. 169 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Sortevik, Ursula Evje Saka er behandla i utenrikskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 26.03.2003 Innst. S. nr. 169 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.03.2003

   Behandla i Stortinget: 28.03.2003