BaneTele AS og GSM-R-prosjektet

Innst. S. nr. 249 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 10.06.2003 Innst. S. nr. 249 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2003

   Behandla i Stortinget: 17.06.2003