Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidsmiljølovens forskjelllige unntaksbestemmelser knyttet til kap. X gjennomgås på nytt og gis en utforming som mer konkret ivaretar de faktiske behov ved kriser, ulykker og innen spesielle virksomheter

Dokument nr. 8:15 (1996-97), Innst. S. nr. 129 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Oscar D. Hillgaar Saka er behandla i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 26.02.1997 Innst. S. nr. 129 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.02.1997

   Behandla i Stortinget: 20.03.1997