Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Heidi Sørensen, Åsa Elvik og Hallgeir H. Langeland om øyeblikkelig å stanse all framtidig eksperimentering med og testing av Mixed Oxide Fuel (MOX) i Haldenreaktoren

Dokument nr. 8:61 (2002-2003), Innst. S. nr. 52 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åsa Elvik, Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 20.11.2003 Innst. S. nr. 52 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2003

   Behandla i Stortinget: 25.11.2003