Bioteknologiloven

Ot.prp. nr. 64 (2002-2003), Innst. O. nr. 16 (2003-2004), beslutning. O. nr. 10 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 13.11.2003 Innst. O. nr. 16 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2003

   Behandla i Odelstinget: 18.11.2003

   Behandla i Lagtinget: 27.11.2003