Statsforetak mv.

Ot.prp. nr. 101 (2002-2003), Innst. O. nr. 8 (2003-2004), beslutning. O. nr. 6 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 04.11.2003 Innst. O. nr. 8 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.11.2003

   Behandla i Odelstinget: 13.11.2003

   Behandla i Lagtinget: 20.11.2003