Endringer i statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 85 (2002-2003), Innst. S. nr. 9 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 16.10.2003 Innst. S. nr. 9 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.10.2003

   Behandla i Stortinget: 06.11.2003