Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester

St.meld. nr. 6 (2003-2004), Innst. S. nr. 80 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 09.12.2003 Innst. S. nr. 80 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2003

   Behandla i Stortinget: 11.12.2003