Statskonsult AS

Ot.prp. nr. 5 (2003-2004), Innst. O. nr. 43 (2003-2004), beslutning. O. nr. 44 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 11.12.2003 Innst. O. nr. 43 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2003

   Behandla i Odelstinget: 15.12.2003

   Behandla i Lagtinget: 18.12.2003