Rovvilt i norsk natur

St.meld. nr. 15 (2003-2004), Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 07.05.2004 Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2004

   Behandla i Stortinget: 13.05.2004