Jordbruksoppgjøret 2004

St.prp. nr. 66 (2003-2004), Innst. S. nr. 260 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 10.06.2004 Innst. S. nr. 260 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2004

   Behandla i Stortinget: 15.06.2004