Noregs deltaking i den 58. ordinære generalforsamlinga av FN

St.meld. nr. 33 (2003-2004), Innst. S. nr. 225 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 02.06.2004 Innst. S. nr. 225 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2004

   Behandla i Stortinget: 16.06.2004