Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik, Bjørn Jacobsen, Hallgeir H. Langeland og Geir-Ketil Hansen om å sette i gang ytterligere tiltak mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i fiskerinæringa

Dokument nr. 8:35 (2003-2004), Innst. S. nr. 178 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åsa Elvik, Bjørn Jacobsen, Geir-Ketil Hansen, Hallgeir H. Langeland Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 13.05.2004 Innst. S. nr. 178 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.05.2004

   Behandla i Stortinget: 18.05.2004