Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp

Dokument nr. 8:39 (2003-2004), Innst. S. nr. 253 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hallgeir H. Langeland, Inge Ryan, Ingvild Vaggen Malvik, Lena Jensen, Øystein Djupedal Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 09.06.2004 Innst. S. nr. 253 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2004

   Behandla i Stortinget: 14.06.2004