Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Lodve Solholm, Åsa Elvik og Odd Roger Enoksen om å utvide prøveordninga med driftsordning for fartøy under 28 meter til å gjelde hele landet

Dokument nr. 8:43 (2003-2004), Innst. S. nr. 156 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åsa Elvik, Bendiks H. Arnesen, Lodve Solholm, Odd Roger Enoksen Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A), FrP), (SV) og (Sp) Tilråding levert 30.03.2004 Innst. S. nr. 156 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.03.2004

   Behandla i Stortinget: 01.04.2004