Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Heidi Sørensen om tiltak for 4 000 nye arbeidsplasser gjennom økt satsing på bioenergi

Dokument nr. 8:46 (2003-2004), Innst. S. nr. 183 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heidi Sørensen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund, Karin Andersen Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 13.05.2004 Innst. S. nr. 183 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.05.2004

   Behandla i Stortinget: 18.05.2004