Sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v.

Ot.prp. nr. 66 (2003-2004), Innst. O. nr. 78 (2003-2004), beslutning. O. nr. 101 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 27.05.2004 Innst. O. nr. 78 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2004

   Behandla i Odelstinget: 11.06.2004

   Behandla i Lagtinget: 17.06.2004