Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik og Inge Ryan om etablering av et verdiskapingsprogram for fiskerinæringa

Dokument nr. 8:67 (2003-2004), Innst. S. nr. 266 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åsa Elvik, Inge Ryan Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 10.06.2004 Innst. S. nr. 266 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2004

   Behandla i Stortinget: 15.06.2004