Finansministerens redegjørelse for statsbudsjettet 1997

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Utgreiing frå finansministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.