Forslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo og Kjell Engebretsen, om endringer i Grunnloven §§ 3, 6, 12, 14, 26, 41, 50, 60, 63, 68, 75, 87, 93, 110 og 110 a. (Retting av språklige feil)

Dokument nr. 12:8 (2003-2004), Innst. S. nr. 74 (2005-2006)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 20.12.2005 Innst. S. nr. 74 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om retting av språklige feil i flere bestemmelser i Grunnloven med sikte på en konsekvent gjennomføring av gjeldende språkform. Stortinget har enstemmig bifalt Dokument nr. 12:8 (2003-2004).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.12.2005

   Behandla i Stortinget: 02.02.2006