Oppfølging av anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003) - klager ved stortingsvalg

St.meld. nr. 40 (2003-2004), Innst. S. nr. 33 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 16.11.2004 Innst. S. nr. 33 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2004

   Behandla i Stortinget: 23.11.2004