Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005

(Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005))

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 26.11.2004 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.11.2004

   Behandla i Stortinget: 02.12.2004