Nasjonalmuseet for kunst

(Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 4 (2004-2005))

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 06.12.2004 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2004

   Behandla i Stortinget: 14.12.2004