Endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 25.11.2004 Innst. S. nr. 55 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.11.2004

   Behandla i Stortinget: 14.12.2004