Forslag fra stortingsrepresentantene Anne Enger Lahnstein og Ragnhild Queseth Haarstad om nattestenging av hovedflyplassen på Gardermoen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Enger, Ragnhild Queseth Haarstad Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 30.11.1995 Innst. S. nr. 58 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.1995

   Behandla i Stortinget: 15.12.1995