Rettferdsvederlag av statskassa

St.prp. nr. 28, innst. S. nr. 128 for 1995-96

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 20.02.1996 Innst. S. nr. 128 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.02.1996

   Behandla i Stortinget: 07.03.1996