En verden i endring. Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene

St.meld. nr. 19, innst. S. nr. 229 for 1995-96

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 03.06.1996 Innst. S. nr. 229 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.1996

   Behandla i Stortinget: 10.06.1996