Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Bjørn Jacobsen, Siri Hall Arnøy og Hallgeir H. Langeland om innføring av midlertidig forbud mot import av tropisk tømmer og trevirke

Dokument nr. 8:79 (2004-2005), Innst. S. nr. 268 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørn Jacobsen, Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Siri Hall Arnøy Saka er behandla i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 09.06.2005 Innst. S. nr. 268 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2005

   Behandla i Stortinget: 15.06.2005