Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 21, innst. S. nr. 69 for 1995-96

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 05.12.1995 Innst. S. nr. 69 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.1995

   Behandla i Stortinget: 18.12.1995