Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Jan Simonsen om at det settes i gang strakstiltak for å fjerne 65 - 70 tonn kvikksølv ombord i ubåtvrak U-864 utenfor Fedje i Hordaland

Dokument nr. 8:99 (2004-2005), Innst. S. nr. 280 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan Simonsen, Ursula Evje Saka er behandla i samferdselskomiteen Forslag fra (Uavh) Tilråding levert 13.06.2005 Innst. S. nr. 280 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2005

   Behandla i Stortinget: 16.06.2005