Tilleggsbevilgninger i 2005 til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror (Politiets sikkerhetstjeneste og øvrig politi) og organisert kriminalitet (NOKAS-saken)

St.prp. nr. 76 (2004-2005), Innst. S. nr. 52 (2005-2006)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 12.12.2005 Innst. S. nr. 52 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke bevilgningene til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror og organisert kriminalitet (NOKAS-saken).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.12.2005

   Behandla i Stortinget: 19.12.2005