Endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 18 (2005-2006), Innst. S. nr. 58 (2005-2006)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 13.12.2005 Innst. S. nr. 58 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2005 (budsjettkapitler under Justis- og politidepartementets ansvarsområde). Vedtaket omfatter bl.a. bevilgning som skal dekke erstatningsutbetalinger til de etterlatte etter de som omkom i forliset av "Utvik Senior".

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2005

   Behandla i Stortinget: 19.12.2005