Samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979

St.prp. nr. 27 (2005-2006), Innst. S. nr. 77 (2005-2006)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 18.01.2006 Innst. S. nr. 77 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har godkjent endringer i regler i Den internasjonale konvensjonen for sikkerhet for mennesker til sjøs og Den internasjonale konvensjonen om ettersøkning og redning til sjøs. Formålet med endringene er å forhindre hendelser i fremtiden der personer som er reddet til sjøs, ikke får tilgang til et trygt sted innen rimelig tid. Bakgrunnen for endringene er hendelsen i august 2001 da det norske skipet MS "Tampa" reddet over 400 flyktninger i havsnød utenfor Christmas Island, og Australia nektet skipet å sette de nødstedte i land. Hendelsen viste at de internasjonale reglene på området var mangelfulle.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.01.2006

   Behandla i Stortinget: 09.02.2006