Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Anne Enger Lahnstein og Eva Lian om å utsette høringsfristen for Rattsø-utvalgets innstilling slik at alle kommuner og fylkeskommuner kan få anledning til å uttale seg og lage konsekvensanalyser

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Enger, Eva M. Lian, Morten Lund

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla