Forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om å yte rettferdighet overfor jøder i Norge - erstatning for konfiskerte verdier og krigspensjon

Dokument nr. 8:59, pkt. 1, innst. S. nr. 171 for 1995-96

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Roy N. Wetterstad Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 18.04.1996 Innst. S. nr. 171 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.04.1996

   Behandla i Stortinget: 13.05.1996