Forslag fra stortingsrepresentantene Sigurd Manneråk, Jørgen Holte og Rita H. Roaldsen om å gjøre arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende arbeidsmiljø gjeldende for studenter

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jørgen Holte, Rita H. Roaldsen, Sigurd Manneråk Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 14.05.1996 Innst. S. nr. 196 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.1996

   Behandla i Stortinget: 21.05.1996