Forslag fra stortingsrepresentantene Endre Skjervø, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om å opprette en ny samordnet erstatningsordning for de som er blitt smittet av hepatitt C gjennom blodoverføringer i det norske helsevesen, i tråd med Hepatitt C-utvalgets tilråding

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Endre Skjervø, Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 31.05.2006 Innst. S. nr. 181 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om at det skal opprettes en ny erstatningsordning for dem som er blitt smittet av hepatitt C gjennom blodoverføringer. Dette innebærer at det ikke blir noen egen erstatningsordning for disse. Som begrunnelse for vedtaket uttales at slike erstatningskrav bør kanaliseres gjennom den eksisterende billighetserstatningsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2006

   Behandla i Stortinget: 08.06.2006