Gjennomføring av europapolitikken

St.meld. nr. 23 (2005-2006), Innst. S. nr. 115 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 07.02.2007 Innst. S. nr. 115 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.02.2007

   Behandla i Stortinget: 13.02.2007