Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

St.prp. nr. 81 (2005-2006), kap. 100, 101 og 163, Innst. S. nr. 12 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 19.10.2006 Innst. S. nr. 12 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt en økning på noe over 200 mill. kr. på budsjettet for 2006, først og fremst under utenriksdepartementet, som følge av situasjonen i Midtøsten.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.10.2006

   Behandla i Stortinget: 24.10.2006