Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg og Jan-Henrik Fredriksen om endring i pensjonstrygden for fiskere slik at fiskere som blir uføretrygdet før fylte 60 år får tilbake innbetalt premie til pensjonstrygden for fiskere

Dokument nr. 8:53 (2006-2007), Innst. S. nr. 223 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan-Henrik Fredriksen, Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Robert Eriksson Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 29.05.2007 Innst. S. nr. 223 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om endring i pensjonstrygden for fiskere slik at fiskere som blir uføretrygdet før fylte 60 år får tilbake innbetalt premie til pensjonstrygden for fiskere. Forslaget ble forkastet og saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.05.2007

   Behandla i Stortinget: 06.06.2007