Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn

Dokument nr. 8:66 (2006-2007), Innst. S. nr. 249 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 05.06.2007 Innst. S. nr. 249 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Venstre om at Regjeringen skal legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn begrenset oppad til 80 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. Det ble vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2007

   Behandla i Stortinget: 11.06.2007