Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 8 kap. 2425 (1994-95), Innst. S. nr. 26 (1994-95)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 08.11.1994 Innst. S. nr. 26 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.11.1994

   Behandla i Stortinget: 08.12.1994