Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om økt forskningsinnsats ved Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund

Dokument nr. 8:71 (2006-2007), Innst. S. nr. 269 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Gunnar Kvassheim, Odd Einar Dørum Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 07.06.2007 Innst. S. nr. 269 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedlagt protokollen et forslag fra Venstre om økt forskningsinnsats ved Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund. Ifølge miljøvernministeren blir Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund behandlet i forbindelse med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2007

   Behandla i Stortinget: 11.06.2007