Fremdriftsplan for å sikre en varm, valgfri og verdig eldreomsorg som skinner

Dokument nr. 8:83 (2006-2007), Innst. S. nr. 50 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Carl I. Hagen, Harald T. Nesvik, Siv Jensen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 27.11.2007 Innst. S. nr. 50 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet 23 forslag fra Fremskrittspartiet som inngikk i et representantforslag om en framdriftsplan for å sikre en varm, valgfri og verdig eldreomsorg som skinner. Fem av forslagene fikk støtte fra Kristelig Folkeparti, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre stemte mot samtlige forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2007

   Behandla i Stortinget: 10.12.2007