Øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til lokale, frivillige organisasjoner

Dokument nr. 8:89 (2006-2007), Innst. S. nr. 68 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erna Solberg, Olemic Thommessen, Svein Flåtten Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 04.12.2007 Innst. S. nr. 68 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, til også å omfatte gaver inkludert kontingent i lokale, frivillige organisasjoner. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2007

   Behandla i Stortinget: 17.12.2007