Innføring av verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åse Gunhild Woie Duesund, Dagfinn Høybråten, Laila Dåvøy Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 27.11.2007 Innst. S. nr. 52 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om innføring av en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, men ble forkastet med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti , Senterpartiet og Venstre. Flertallet gikk inn for at representantforslaget blir vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2007

   Behandla i Stortinget: 10.12.2007