Samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom EFTA-statane og Slovenia

St.prp. nr. 57 (1994-95), Innst. S. nr. 223 (1994-95)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 14.06.1995 Innst. S. nr. 223 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.06.1995

   Behandla i Stortinget: 16.06.1995